Art Portfolio > Collage

(ask Kansas) - arms
(ask Kansas) - arms
spray, print, & collage on board
12" x 12"
2015